ball

Waarvoor kan ik de optie \'groepen\' gebruiken?

Waarvoor kan ik de optie 'groepen' gebruiken?

Een voetbalverening heeft naast teams vaak ook andere groepen. Denk aan een bestuur, een jeugdcommissie, een onderhoudscommissie, maar ook een groep trainers.

Binnen uw clubomgeving kunt u deze groep een eigen omgeving geven, die alleen te bekijken is door personen die onderdeel uitmaken van die groep. Hiermee kunt u bijvoorbeeld:
- Documenten op 1 centrale plek bewaren
- Berichten plaatsen en lezen
- Het versturen van een groepsbericht
- Een agenda bijhouden

Naast een interne pagina, kun je deze groep ook voor andere leden van de vereniging gebruiken. Zo kun je er voor kiezen dat andere leden van de vereniging bijvoorbeeld zien wie er in het bestuur zitten.

Sommige groepen hebben extra opties. Zo kunnen personen die deel uitmaken van de groep scheidsrechter in de groepsomgeving ook de wedstrijden zien die ze fluiten en zelfs direct aangeven welke wedstrijden ze willen fluiten.

Praktijkvoorbeeld 1:
Een bestuur kiest ervoor om een groep aan te maken met alle bestuursleden. Naast het rondsturen van de notulen, plaatsen ze de notulen ook in de groepsomgeving. Voor een volgende vergadering wil een bestuurslid nog even de notulen van de vorige vergadering inzien, maar kan deze niet meer in de mail vinden. Op de eigen clubomgeving vindt hij dit wel terug.

Praktijkvoorbeeld 2:
Een vereniging maakt een groep 'Jeugdtrainers' aan, een groep waarmee ze ook 5x per jaar bij elkaar komen. De vereniging heeft de afgelopen jaren al veel oefenvormen in Word gemaakt. In de gedeelde documenten uploaden ze eenvoudig al deze oefenvormen geplaats, opgedeeld in folders met leeftijdscategoriën. Daarnaast verstuurt de vereniging de uitnodigingen voor de bijeenkomst via de groep verstuurd, want daar staan alle meest recente emailadressen.